Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Arbeidsongeschiktheid in loondienst

Doorbetaling van het salaris bij ziekte is de verantwoordelijkheid van de werkgever, dit heeft de overheid hen opgelegd. Werkgevers zijn verplicht tijdens ziekte van een werknemer minimaal 70% van het loon door te betalen. En dat gedurende maximaal 24 maanden. Daarbij geldt voor de eerste 12 maanden als absoluut minimum, het minimum loon.

Blijft de werknemer langer ziek dan twee jaar, dan volgt het wettelijke vangnet voor arbeidsongeschikten. En sinds 1 januari 2006 is dat geregeld in de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Binnen deze wetgeving richt de overheid zich meer op wat de werknemer nog wel kan, in plaats van te kijken naar wat de werknemer niet meer kan. De regeling is dan ook nogal sterk afwijkend van wat eerder binnen de vroegere WAO was geregeld. Kort gezegd valt de WIA uiteen in twee nieuwe regelingen:

  • Volledig arbeidsongeschikt (IVA)

Een werknemer is uitsluitend volledig arbeidsongeschikt als dit blijvend geldt voor meer dan 80% (!). Met andere woorden, de werknemer is in dat geval nog voor hooguit 20% in staat arbeid te verrichten.

  • Gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt (WGA)

In dit geval is de uitkeringsduur afhankelijk van het arbeidsverleden. Daarna komt de ’vervolguitkering’ waarvan de hoogte afhankelijk is van de mate waarin er nog gewerkt kan worden, de ‘verdiencapaciteit’.

Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, vallen niet onder de WGA. De WIA gaat er van uit dat werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn bij hun werkgever in dienst blijven. 

Hoe is dit op te lossen?

Ons vak is het om oplossingen te zoeken. Verzekeren is één oplossing. Maar er zijn nog een paar andere oplossingen die het waard zijn om als werknemer eerst te bekijken. 

  • Ga eerst na wat er mogelijk al binnen de CAO is bepaald over het aanvullen van salaris bij ziekte en WIA
  • Is er binnen de CAO niets bepaald, overleg dan met de werkgever of hij bereid is op een of andere manier deze gaten voor het personeel "collectief" te dichten. Via de werkgever is het goedkoper en bovendien kan de polisdekking dan beter jaarlijks aan uw salaris worden aangepast
  • U kunt bijvoorbeeld zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw woonlasten afsluiten. Mocht u onverhoopt arbeidsongeschikt raken, dan kunt u ook bij arbeidsongeschiktheid uw woonlasten opbrengen. Onvrijwillige werkeloosheid kan vaak meeverzekerd worden. Verder is de premie fiscaal aftrekbaar omdat deze als uitgave voor inkomensvoorziening wordt gezien
  • U kunt een algemene beperkte of een uitgebreide dekking tegen arbeidsongeschiktheid verzekeren
  • Bij diverse levensverzekeringen kunnen lastenvrijstelling en premievrijstelling meeverzekerd worden

Lastige materie?

Dat begrijpen we, en het is ook heel persoonlijk. Wat is er nodig, wat is wenselijk en/of mogelijk? Wij gaan graag met u in gesprek en helpen u graag uw risico’s beheersbaar te houden. Het is immers ons vak. Neem voor persoonlijk advies contact met ons op via het contacformulier of bel ons gewoon even op 0342 - 42 00 46.