Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Wat u als werkgever moet weten

Als werkgever heeft u er alle belang bij dat uw werknemers gezond aan het werk blijven en na ziekte snel weer aan het werk zijn. Wordt onverhoopt toch een werknemer van u ziek en gaat dat langer duren dan een paar dagen of weken? Dan gaat u samen met hem of haar zoeken naar oplossingen om terugkeer naar het werk mogelijk te maken. Vanaf 1 januari 2004 geldt dat u niet 1 jaar, maar zo nodig 2 jaar lang het loon doorbetaalt.

Lukt het de werknemer ondanks alle inspanningen in twee jaar niet om weer helemaal aan de slag te gaan? Uw werknemer krijgt dan te maken met de WIA. In de WIA zal beoordeeld worden wat uw zieke werknemer nog wél kan.

Regeling WGA en IVA

De WGA is onderdeel van de WIA en bedoeld voor werknemers die deels arbeidsgeschikt worden verklaard met een loonverlies tussen de 35 en 80%. Ook werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn (loonverlies van meer dan 80%) maar die waarschijnlijk voldoende zullen herstellen, vallen onder de WGA. 

De IVA is een uitkering voor werknemers die een loonverlies hebben van meer dan 80% vanwege hun ziekte en naar verwachting niet meer terugkeren in het arbeidsproces. De IVA bedraagt 75% van het laatst verdiende loon, dit kan afgetopt zijn door het maximum aan daggeld vergoeding. 

Personeel dat langdurig (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, kan dus ernstig beperkt worden in haar inkomen. Om uw werknemer hier tegen te beschermen kunt u ondermeer de volgende verzekering sluiten.

WGA-Gat Verzekering

Werkgevers kunnen werknemers bij langdurige arbeidsongeschiktheid een aanvulling willen bieden op de WGA vervolguitkering, die een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer ontvangt, omdat hij zijn verdiencapaciteit onvoldoende benut. Met de WGA-gat verzekering wordt de inkomensachteruitgang van een werknemer als gevolg van de vermindering van verdiencapaciteit beperkt. 

WIA-excedentenverzekering

Langdurige arbeidsongeschiktheid heeft vaak grote financiële consequenties. Het verzekeren van inkomsten bij arbeidsongeschiktheid is dus geen luxe, maar absoluut noodzakelijk als iemand langdurig arbeidsongeschikt wordt. Omdat de WGA of WIA uitkering gemaximeerd is op 70% van het maximum WIA dagloon, gaan mensen met een hoog inkomen er fors op achteruit als zij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden. De WIA-Excedentverzekering vult het inkomen aan tot 70% of 80% van het laatst verdiende inkomen.

Herverzekering Eigen Risico WGA

Schat u het risico laag in dat uw werknemers een beroep moeten doen op een WIA-uitkering?  Dan kunt u als werkgever WGA-eigenrisicodrager worden en bespaart u de publieke gedifferentieerde premie.

U betaalt dan wel 10 jaar lang de WGA-uitkeringen van uw arbeidsongeschikte werknemer. Afhankelijk van de duur van de WGA-loongerelateerde uitkering betaalt u de WGA-loongerelateerde uitkering en eventueel een deel van de WGA-vervolguitkering/loonaanvulling. Na deze tien jaar neemt het UWV de uitkeringsverplichting van u over.

Met de WGA-eigenrisicoverzekering neemt de verzekeraar uw kosten over die uit de loongerelateerde periode voortvloeien én een deel van de loonaanvullings- of vervolgperiode voor de werkgever. U als werkgever ontvangt bij deze verzekering ondersteuning bij reïntegratie van de gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemer(s) door de verzuimdienst van de verzekeraar.

Ondersteuning door Jenzen

Met onze kennis op het gebied van deze werkgeversverzekeringen kunnen wij u adviseren over passende verzekeringen die u en uw werknemers ontzorgen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het contacformulier of bel ons gewoon even op 0342 - 42 00 46.