Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Bescherming tegen juridische kosten

Als ondernemer sluit u een bedrijfsrechtsbijstandverzekering af omdat u zich wilt beschermen tegen onverwacht hoge jurische kosten bij een geschil. U wilt uw focus houden op uw werk en niet bezig zijn met bijvoorbeeld het slechte onderhoud van uw gehuurde bedrijfspand of niet betalende afnemer. 

Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Een bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt u als ondernemer bijstand bij juridische problemen en conflicten. De meeste polissen bieden een algemene dekking, het zogenaamde kantoorrisico, die kan worden uitgebreid met specifieke aanvullende dekkingsrubrieken.

Zo kan een polis voor u als ondernemer op maat worden gemaakt. Een zakelijke rechtsbijstandsverzekering kent in de praktijk de volgende uitbreidingen:

  • Administratief recht en sociaalverzekeringsrecht (bijvoorbeeld kwesties met bouw- en hinderwet-vergunningen, bestemmingsplannen)
  • Arbeidsrecht (arbeidsrechtelijke geschillen met werknemers, loon- en ontslagkwesties)
  • Overeenkomsten-/contractrecht (overeenkomsten die door de ondernemer als koper, opdrachtgever of afnemer van diensten is gesloten; ook geschillen over verwerving, onderhoud, reparatie of verbouwing van bedrijfspanden bestemd voor eigen gebruik, vallen hier onder)
  • Strafrecht en verhaalsrecht (juridische hulp bij strafrechtelijke vervolging voor een niet-opzettelijk begane overtreding of misdrijf en bijstand om geleden schade op een derde te verhalen)
  • Burenrecht en erfdienstbaarheden (met betrekking tot de bedrijfspanden en de daarbij behorende grond)

Specifieke rechtsbijstanddekkingen worden op afzonderlijke polissen gesloten, maar ook in combinatie met elkaar op één polis. Daarnaast is het ook mogelijk om een particuliere gezinsdekking mee te verzekeren op uw zakelijke rechtstbijstandsverzekering.

Meer weten?

Heeft u interesse of wilt u advies, dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen! Gebruik hiervoor het contacformulier of bel ons gewoon even op 0342 - 42 00 46.