Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Een realistisch scenario...

Het zal uw bedrijf maar overkomen: een grote brand. Uw onderneming staat stil. Geprobeerd wordt om de draad weer op te pakken en de omzet weer op peil te brengen. Maar dit kost natuurlijk tijd, uw personeel moet nog iedere maand salaris krijgen, uw huur loopt gewoon door, machines worden gerepareerd en data uit computers moet weer boven water komen.

Bedrijfsschadeverzekering

Deze verzekering biedt dekking tegen de financiële gevolgen van een vermindering of stagnatie van het productie- of bedrijfsproces. Deze bedrijfsschade dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade als gevolg van een gedekte gebeurtenis in de polis. De gedekte gevaren variëren van uitsluitend brand, ontploffing, blikseminslag tot standaarddekking aangevuld met stormschade, waterschade, inbraak, aanrijding/aanvaring, straatafzetting en het wegvallen van de stroom- of watervoorziening.

Huurdervingverzekering

Wanneer u als eigenaar en exploitant van een gebouw schade lijdt, dan wordt u dubbel getroffen. Immers, naast de schade aan het pand met alle kosten en ongemakken van dien, krijgt u ook nog te maken met derving van huurinkomsten over de periode die nodig is voor het herstel aan het pand.

De huurdervingverzekering biedt daarom uitkomst, deze vergoedt namelijk de gederfde huurpenningen gedurende een afgesproken periode. De huurdervingverzekering dekt onder meer schade als gevolg van:

  • Brand, ontploffing en blikseminslag
  • Brandblussing 
  • Storm 
  • Waterschade 
  • Inbraak of poging daartoe 
  • Aanrijding of aanvaring

Reconstructieverzekering

Als u als ondernemer veel belangrijke gegevens heeft die voor de voortzetting van uw bedrijf noodzakelijk zijn, dan kan een lekkage die uw computer beschadigd noodlottig zijn. Om alle gegevens weer te achterhalen moet u misschien grote kosten maken. Voor dit soort kosten kan de reconstructieverzekering uitkomst voor u bieden.

Deze verzekering vergoedt de daadwerkelijk gemaakte kosten voor reconstructie van informatie die voor de voortzetting van het bedrijf nodig is. Die informatie kan bestaan uit een boekhouding, brieven, contracten, archiefstukken, kaartsystemen, tekeningen, grafische voorstellingen, films, platen schijven en andere informatiedragers, monsters, mallen, modellen e.d. 

Machinebreukbedrijfsschade

Wanneer een machine als gevolg van een gedekte schade komt stil te staan, wordt het bedrijf geheel of gedeeltelijk stilgelegd. Door de onderbreking van de productie lijdt de producent schade. Dit noemt men bedrijfsschade. Onder "bedrijfsschade" verstaan we de financiële schade als gevolg van bedrijfsstilstand of verminderde productie-opbrengst. 

Meer weten?

Wilt u dat wij inventariseren welke risico’s u loopt met uw bedrijf? Neem contact met ons op via het contacformulier of bel ons gewoon even op 0342 - 42 00 46.