Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Er zijn globaal genomen twee soorten uitvaartverzekeringen. De ene soort levert diensten - zeg maar de kist en de rouwkaarten - en de andere keert een bedrag in geld uit, waarmee de diensten betaald kunnen worden.

Wat is een uitvaartverzekering?

De uitvaartverzekering eindigt op het moment van overlijden. En dat maakt de uitvaartverzekering tot een vreemd soort verzekering; een belangrijk element van verzekeren is dat er een voorval onzeker moet zijn en niets is zo zeker als een overlijden. Alleen is het moment van overlijden onzeker. Een uitvaartverzekering is dus eigelijk een levensverzekering met als einddatum het overlijden van de verzekerde (uiteraard zolang er premie is betaald). Zo kan het dus zijn, dat er bij voortijdig overlijden weinig premie is afgedragen, of in het geval van een naturaverzekering dat er bij overlijden op hoge leeftijd veel premie is betaald.

Naturaverzekering of kostenverzekering?

Een natura-uitvaartverzekering keert bij overlijden geen geld uit, maar keert in natura uit. Dit wil zeggen, dat vooraf besproken zaken zijn verzekerd en worden uitgevoerd. Er kan dan gedacht worden aan de kist, de crematie, de rouwstout, de kistdragers en de rouwkaarten. Een uitvaart-kosten verzekering keert minimaal een vooraf besproken bedrag uit om de kosten van de begrafenis of crematie af te dekken. Verder kan het geld uiteraard ook worden gebruikt om successierechten of andere belastingen te betalen. Voor een berekening van uw uitvaartkosten kunt u hier klikken.

Koopsom of premie?

De betaling kan op twee manieren plaatsvinden: middels een koopsom of een periodieke premie. Bij een koopsom wordt één bedrag ineens gestort en is er dekking tot het overlijden (levenslang). Een dergelijke koopsom is goedkoper, dan een periodieke premie. Het bedrag voor de koopsom moet echter wel voorhanden zijn. De premie hoeft niet levenslang betaald te worden, maar zal op een bepaalde leeftijd eindigen. De dekking blijft echter wel bestaan tot aan het moment van overlijden (levenslang). Ook is het aan te raden om het verzekerd bedrag te indexeren. Zo groeit het verzekerd bedrag mee met de inflatie en kostenstijgingen.

Omdat het risico van overlijden groter wordt naarmate de leeftijd stijgt, zal de premie stijgen naarmate ouderdom. Hoe eerder een uitvaartverzekering wordt afgesloten, hoe lager de koopsom of maandpremie. 

Thuiszorg

U kunt als extra mogelijkheid bij sommige uitvaartverzekeraars de module Thuiszorg meeverzekeren. Bijvoorbeeld voor de zorg voor een terminaal zieke die graag thuis wil sterven of huishoudelijke hulp en professionele verpleging thuis. Veel van deze diensten kunnen een wereld van verschil uitmaken voorafgaand aan een overlijden. De organisaties die zich met deze zorg bezighouden zijn vaak overbelast. Bovendien worden de kosten ervan niet of slechts gedeeltelijk vergoed door de overheid. Wij zorgen ervoor dat u kunt rekenen op een bedrag waarmee u gebruik kunt maken van de diensten van de gespecialiseerde zorgorganisaties.

Grafsteenpolis

Vandalisme komt helaas ook voor op de begraafplaats. Gedenkstenen zijn steeds vaker een doelwit van vandalisten. De persoonlijke onsteltenis daarvan zal enorm zijn, om nog niet eens te spreken over de kosten waarvoor u kunt opdraaien. Een grafsteenpolis biedt u de mogelijkheid tot herstellen van een beschadigde gedenksteen. Dat kan vandalisme zijn maar ook andere andere oorzaken kunnen onder dekking vallen. Denk naast vandalisme aan dieftstal, brand, storm, grondverschuiving of verzakking.

Meer weten?

Wilt u meer informatie of een persoonlijk advies? Neem contact met ons op via het contacformulier of bel ons gewoon even op 0342 - 42 00 46.