Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Heeft u personeel? Dan heeft u een kostbaar bezit in uw onderneming maar het brengt ook verantwoordelijkheden en risico's met zich mee. Zoals een bedrijfsongeval, ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid. Het is daarom waardevol uw personeel hiervoor te beschermen en daarmee de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen.

Ongevallen

Uw medewerkers besteden dagelijks vele uren aan uw bedrijf, onderweg of op locatie. Als goed werkgever is het wellicht voor u belangrijk dat uw personeelslid na een ongeval een uitkering krijgt om de (extra) kosten bij blijvende invaliditeit of overlijden het hoofd te bieden. Gewoon een goede arbeidsvoorziening die u op kunt nemen in uw arbeidsovereenkomsten.

Lees meer over een ongevallenverzekering

Pensioen

Het landschap van Nederland Pensioenland is de afgelopen jaren in sneltreinvaart aan het veranderen. Mensen moeten langer werken en leeftijdsgrenzen schuiven op, de Algemene Nabestaande Wet is door de overheid versoberd. Al deze wijzigingen maakt dat pensioenadvies maatwerk is geworden.

Jenzen werkt samen met een gespecialiseerd pensioenadviesbureau die op verzoek bij u langs komt voor een gratis en vrijblijvende pensioenscan. Wenst u een bezoek, neemt u dan contact met ons op.

Ziektekostenverzekering

Als werkgever kunt u op verschillende manieren een collectieve zorgverzekering voor uw werknemers aanbieden. Door de werknemers wordt dit vaak gezien als een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Omdat deze verzekering met een groot aantal mensen wordt afgesloten kan er vaak een extra korting op de premie worden bedongen.

Lees meer over een collectieve ziektekostenverzekering

Verzuim

Werknemer ziek? Een werkgever is wettelijk verplicht om het loon van zieke werknemers gedurende twee jaar door te betalen tot bepaalde maxima. Door het sluiten van een ziekteverzuimverzekering voorkomt u dat de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt. Door daarbij ook de arbozorg uit te besteden, voldoet u ook aan uw wettelijke verplichtingen.

Lees meer over ziekteverzuim personeel

Arbeidsongeschiktheid

Wanneer uw werknemer langer dan 104 weken (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, dan heeft de werknemer recht op een uitkering vanuit de overheid. De werknemer zal hierdoor te maken krijgen met een (fors) inkomensverlies. Om uw werknemer tegen dit inkomensverlies te beschermen kunt u verschillende verzekeringen hiervoor sluiten.

Lees meer over arbeidsongeschiktheid van werknemers