Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0342 - 42 00 46
  • info@jenzen.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Hieronder volgen een aantal stichtingen en organisaties waar Jenzen bij aangesloten is om haar kwaliteit te waarborgen.


Erkend Hypotheekadviseur
De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH), een initiatief van de gezamenlijke hypotheekaanbieders, helpt consumenten bij het vinden van deskundig hypotheekadvies. Zij doet dit via een erkenningsregeling voor hypotheekadviseurs die aantoonbaar genoeg kennis en ervaring hebben op het gebied van hypotheekadvies. De erkenningsregeling is bedoeld voor hypotheekadviseurs die werken bij een bank of een andere hypothecair financier, assurantietussenpersonen, makelaars, intermediairs en zelfstandige bemiddelaars. De erkenning is persoonsgebonden.


Gecertificeerd Financieel Planner (FFP)
Een gecertificeerd financieel planner is een natuurlijk persoon die is toegelaten tot het register van de Stichting Certificering FFP. Een FFP'er voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Deze eisen hebben betrekking op zowel vakinhoudelijke kennis, als gedrag en aanspreekbaarheid.
De vakinhoudelijk kennis wordt getoetst bij de toelating en ook gedurende de certificering wordt de kennis bijgehouden door middel van permanente educatie.
Het gedrag en de aanspreekbaarheid zijn vastgelegd in de Gedragscode van de FFP, die bij de toelating tot het register door elke gecertificeerd financieel planner wordt onderschreven. Kortom, een gecertificeerd financieel planner (FFP'er) staat voor kwaliteit, integriteit en deskundigheid en beschikt over enige jaren praktijkervaring.


Het Financiële Klachteninstituut
Jenzen Financiële Diensten is aangesloten bij Het Financiële Klachteninstituut (Kifid). Het Financiële Klachteninstituut is bedoeld om u, als consument, één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners en voor informatie over financiële zaken. U kunt hierbij denken aan de productgroepen beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten, overige bankproducten en gemengde producten.

U kunt altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar de binnen Kifid werkzame Ombudsman en Geschillencommissie kunnen u een alternatief bieden: in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken financiële dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie.